สป.อว พร้อมนักวิจัย MTEC และ ม.อ. ลงพื้นที่หารือโครงการพัฒนาเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริด ณ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สป.อว. จับมือ สวทช. และ มทส. ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการโครงการพัฒนาวิจัยพัฒนาเครื่องเลเซอร์สเปกเคิลคอนทราสต์แบบภาพเพื่อใช้ในการจำแนกไข่ไก่ไม่มีเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการฟักไข่ไก่
กปว. ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ทดสอบการใช้งานเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรม บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คณะทำงานในกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้อำนวยการกองฯ นางวนิดา บุญนาคค้า พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าพบและหารือนักวิจัยโครงการพัฒนาเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริดใช้พลังงานลมและโซล่าเซลล์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี เลื่องชวนนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ด้วยการนำเสนอแนวทางการพัฒนาและดัดแปลงระบบพลังานสะอาด เพื่อติดตั้งไปกับเรือหัวโทงสำหรับขนส่งนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาเรือหัวโทงขนาด 21 หรือ 23 กง ซึ่งรองรับการขนส่งนักท่องเที่ยวได้สูงสุดถึง 15 คน โดยมีแนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากเครื่องยนต์สันดาป การใช้พลังงานลม และการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่รองรับความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) นอกเหนือจากการลดใช้เครื่องยนต์เรือที่มีผลต่อมลภาวะทางเสียง ที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่มัคคุเทศก์บนเรือทำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการขยายผลไปยังการท่องเที่ยวทางเรือ เรือท่องเที่ยวและเรือหางยาวได้ในอนาคต

โดยโครงการพัฒนาเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริดใช้พลังงานลมและโซล่าเซลล์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ประเทศไทย จะดำเนินงานภายในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า บริหารจัดการโครงการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช.

ทั้งนี้ โรงแรม บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท ในฐานะภาคเอกชนที่พร้อมขานรับแนวคิดการใช้งานเรือหัวโทงที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริดใช้พลังงานลมและโซล่าเซลล์ และเตรียมความพร้อมนำมาใช้งานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ จะมีส่วนร่วมในการเป็นภาคธุรกิจและสถานประกอบการสำหรับการนำผลงานไปใช้จริง ซึ่งกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะนำเสนอความคืบหน้าและความสำเร็จจากโครงการ ต่อไป

 10,267 total views,  28 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *