ข่าวภาระกิจสำนัก

 399 total views

29/04/2014

Proin sed quam hendrerit nonummy

Phasellus vitae ornare varius, quam nunc, tempus purus. Pellentesque malesuada arcu magna, gravida at, convallis ac, accumsan lorem.
11/12/2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จ และส่งมอบ 4 ผลงาน ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จ และส่งมอบ 4 ผลงาน ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน   29 มกราคม 2561 ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโล […]
11/12/2018

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช   หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินงานโดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มจากการเป็นลูกข่าย หมู่บ้านปลาดุก โดยมีค […]
11/12/2018

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ 26 มกราคม 2561 – คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงปลานิล-ปูดำ บ้านบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นคร […]