วีดีทัศน์เกี่ยวกับสำนัก

                                                                                สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริมฯ                                                                          
  MOST station สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย  
   
    ชมรายการ Science Hit season 2 ชมทั้งหมด 20 ตอน    ชมรายการ Science Hit season 1 ชมทั้งหมด 40 ตอน
    
     กลไก การนำ วทน. สู่ชุมชน (สำนักส่งเสริมฯ)   แนวทางพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.
 

 1,134 total views,  1 views today