20/09/2023

กปว. ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ทดสอบการใช้งานเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คุณดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ในฐานะผู้แทนโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ว […]
19/09/2023

สป.อว พร้อมนักวิจัย MTEC และ ม.อ. ลงพื้นที่หารือโครงการพัฒนาเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริด ณ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรม บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คณะทำงานในกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ […]
17/08/2023

อว. พร้อม สวทช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนารถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ณ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้แทนโครงการสร้างเครื่องด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒ […]
27/07/2023

กปว. จับมือ TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครื่องจักรและส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน คือ เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัต […]

20/09/2023

กปว. ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ทดสอบการใช้งานเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คุณดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ในฐานะผู้แทนโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ว […]
19/09/2023

สป.อว พร้อมนักวิจัย MTEC และ ม.อ. ลงพื้นที่หารือโครงการพัฒนาเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริด ณ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรม บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คณะทำงานในกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ […]
23/08/2023

สป.อว. จับมือ สวทช. และ มทส. ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการโครงการพัฒนาวิจัยพัฒนาเครื่องเลเซอร์สเปกเคิลคอนทราสต์แบบภาพเพื่อใช้ในการจำแนกไข่ไก่ไม่มีเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการฟักไข่ไก่

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร […]
18/08/2023

ผอ.กปว. พร้อมนักวิจัย MTEC ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันมะพร้าว ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมผู้แทนทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางเข้าพบผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษ […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

VTR

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 77,527 total views,  6 views today