05/08/2021

เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวง

เครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 คำอธิบาย “พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศ […]
13/07/2021

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ประกอบการส่งออกตัวจริงเสียงจริง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการที่จะปั้นให้นักศึกษาที่มีความฝันและจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะเป็น “นักธุรกิจส่งออกมืออาชีพ” ให้สามารถสานฝัน “สู่ความจริง” ในโครงการนักรบเพื่อการส่ง […]
13/07/2021

โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Stratup : LBS)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น(Local Business Startup : LBS) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ     1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ช […]
23/06/2021

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ : https://drive.google.com/…/10jIJ3JjzmprDI4RgJla37Vl…/edit?fbclid=IwAR2ac0OyloVXVdtxyVGaqkGfAFSKDYbe_MzC7C87vUk-uajz3RxadD7n8dI&ddrp=1# ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE https://www.facebook.com/MHESIThailand Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91220452123?pwd=Ql […]

12/07/2021

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 “เครื่องช่วยหายใจ Ambubag แบบบีบอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

แถลงข่าวส่งมอบนวัตกรรมสู้ COVID-19 นำโดย คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. รับมอบเครื่องเครื่องช่วยหายใจ Automatoc Ambubag นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจเร่งด่วน สป.อว. ได้สนับสนุนงบประมาณ ผ่านโครงการสร้างเครื่ […]
10/06/2021

โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบตัดสินรางวัลประจำภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการน […]
31/05/2021

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม ภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ จากวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          อุปกรณ์เ […]
01/04/2021

การส่งมอบเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน “สำหรับปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดย ผอ. วนิดา บุญนาคค้า และทีมงานกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน. สป.อว. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร  11,640 total views,  23 views today

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 46,988 total views,  23 views today