26/11/2021

ภาพบรรยากาศงาน U2T National Hackathon & Expo วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 577 9960 #NSTFair2021#NSTFair#HybridEvent#VirtualScienceFair#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์#เรียนรู้วิทยาศาสตร์#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโ […]
16/11/2021

ครึ่งทางแล้ว!!!! กับงาน STI Product Showcase ภายใน NST Fair 2021 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

ยกทัพเหล่าผลงานการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาจัดแสดงให้ได้ชมและสัมผัส นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาร่วมกับชุมชน. #NSTFair2021#NSTFair#HybridEvent#VirtualScienceFair#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของ […]
11/11/2021

เครื่องกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดขวดน้ำดื่มด้วยสเปรย์โอโซนฟองนาโนเข้มข้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้า […]
11/11/2021

เครื่องประสานและเคลือบผิวใบไม้เพื่อผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้า […]

11/11/2021

เครื่องกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดขวดน้ำดื่มด้วยสเปรย์โอโซนฟองนาโนเข้มข้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้า […]
11/11/2021

เครื่องประสานและเคลือบผิวใบไม้เพื่อผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้า […]
11/11/2021

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเหลืองนอก เลขที่ 64/29 หมู่ที่ 3 […]
11/11/2021

เครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 48,935 total views,  1 views today