20/04/2021

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู นำโดยนายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ครอบครัวว่องวานิช และครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบชุดผลิตภัณฑ์ Cooling Hygiene จำนวน 2,000 ชุด เพื่อให้กระทรวง อว. นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัย COVID-19

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู นำโดยนายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ครอบครัวว่องวานิช และครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบชุดผลิตภัณฑ์ Cooling Hygiene จำนวน 2,000 ชุด เพื่อให้กระทรวง อว. นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัย COVID-19 โดยมี ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทร […]
20/04/2021

ในวันนี้ ปอว. และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและรับกำลังใจคนของ อว. ที่จัดเตรียมโรงพยาบาลและ รพ.สนาม ที่สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

ในวันนี้ ปอว. และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและรับกำลังใจคนของ อว. ที่จัดเตรียมโรงพยาบาลและ รพ.สนาม ที่สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ หน่วยงานของ อว. เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างมากครับได้พบกับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โร […]
08/04/2021

วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

EP.12 มาติดตาม จุดเริ่มต้นของงานวิจัยพลังงานต้นทุนต่ำ พบกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกัน เวลา 15:00 น. STI Marketplace : https://www.facebook.com/STI-Marketplace-104346981422872  550 total views,  44 views today
30/03/2021

อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”

          29 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. /ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” พร้อมเดินทาง […]

01/04/2021

การส่งมอบเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน “สำหรับปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดย ผอ. วนิดา บุญนาคค้า และทีมงานกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน. สป.อว. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร  824 total views,  44 views today
30/03/2021

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ให้กับชุมชนหลังคลัง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมี สส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารในจังหวัด อบจ.และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผ […]
08/03/2021

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล / รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย (1) : เครื่องผลิตน้ำแตงโมสดแยกเมล็ดสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รางวัลชมเชย (2) : อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้มด้วยสปริง 4 ทิศทาง แจ้งพิกัดตำแหน่ง (GPS) ด้วยพลังงานจาก Solar cellสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคน […]
05/03/2021

ประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

วันนี้ 4 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้เข้าร่วมประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพ […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 36,270 total views,  44 views today