14/05/2021

ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “ รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/…/1NJssD_kUZ6Lc… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  54 total views,  19 view […]
14/05/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคตะวันออก การแข่งขันภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ส่งคลิปการนำเสนอพร้อมใบสมัคร ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่าน Link : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScx8A…/viewform รายละเอียดคู่มือ : https://drive.google.com/…/1tEOrb1FBQXR50tRXjOw3t5…/view กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่ว […]
14/05/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่าน Link : https://forms.gle/uemCLfoxmyyDQffFA กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ส่ง VDO Presentation ความยาวไม่เกิน 7 นาที วันที่ […]
14/05/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนบน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 11 มิถุนายน 2564 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2564 สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) Link : https://docs.googl […]

01/04/2021

การส่งมอบเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน “สำหรับปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดย ผอ. วนิดา บุญนาคค้า และทีมงานกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน. สป.อว. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร  1,944 total views,  19 views today
30/03/2021

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ให้กับชุมชนหลังคลัง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมี สส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารในจังหวัด อบจ.และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผ […]
08/03/2021

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล / รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย (1) : เครื่องผลิตน้ำแตงโมสดแยกเมล็ดสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รางวัลชมเชย (2) : อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้มด้วยสปริง 4 ทิศทาง แจ้งพิกัดตำแหน่ง (GPS) ด้วยพลังงานจาก Solar cellสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคน […]
05/03/2021

ประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

วันนี้ 4 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้เข้าร่วมประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพ […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 37,368 total views,  19 views today