15/06/2021

ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล”

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล” (การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์) นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (CEO) – Techsauce นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (น […]
11/06/2021

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ Hackathon

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/10jIJ3JjzmprDI4RgJla37Vl5qLVRmqnqr2V2J3n9hWM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0Sfn36gG8KdDrMdFnP7TMv-wyv3SLAIXZooGn9rEDEoXFApoU8LYffXgQ #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  762 total views […]
02/06/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคเหนือตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน สแกนเพื่อสมัคร  #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ   1,269 total views,  81 views today
02/06/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานสแกนเพื่อสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYk6…/viewform… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  1,269 total views,  79 views today

10/06/2021

โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบตัดสินรางวัลประจำภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการน […]
31/05/2021

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม ภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ จากวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          อุปกรณ์เ […]
01/04/2021

การส่งมอบเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน “สำหรับปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดย ผอ. วนิดา บุญนาคค้า และทีมงานกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน. สป.อว. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร  4,250 total views,  78 views today
30/03/2021

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ให้กับชุมชนหลังคลัง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมี สส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารในจังหวัด อบจ.และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผ […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 39,653 total views,  78 views today