กปว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ การจัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะและศักยภาพเบื้องต้นบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

สป.อว. ร่วมกับ มจธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก (Regional to Global; R2G)
เจ้าหน้าที่ สป.อว. พร้อมเจ้าหน้าที่ MTEC ตรวจประเมินผลงาน ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2566”

เมื่อวันที่ 21 – 23 เมษายน 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะและศักยภาพเบื้องต้นบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” (RSP Skill up: Science Park 101) ภายใต้โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น รวมถึงมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและความต้องการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กล่าวเปิดกิจกรรม

โดยมีหัวข้อการบรรยายและ Workshop โดยวิทยากร ดังนี้
1. การบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Services)
2. โครงสร้างการบริหารงานและกระบวนการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Management Structure and Work Process of RSP) โดย ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. การเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดย ดร.ฐากร โอภาสสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร (Human Resource Management) โดย อาจารย์ วิโรจน์ สิทธิสรเดช ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรประจำ KCT Academy
5. เทคนิคการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้บรรลุตามเป้าหมาย(Operational Techniques to Achieve Goals)
โดย 1. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ
2. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

 1,639 total views,  36 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *