บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานเผยแพร่เทคโนโลยี

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.)

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต
กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. ( ผสยส. )

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
เครือข่ายอว. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1)
เครือข่ายอว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2)
เครือข่ายอว. ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
เครือข่ายอว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
เครือข่ายอว. ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)

 
รวมบุคลากรสำนักส่งเสริมทั้งหมดทั้งหมด 79 คน
 

 2,113 total views,  2 views today