Science Hit season 0

Science Hit original

ตอน : เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตอน : เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสาวรส ตอน : คอนกรีตเสริมใยกล้วย ตอน : สร้างบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตอน : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยหวาน ตอน : การเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ ตอน : สีย้อมธรรมชาติ สร้างมูลค่าให้ผ้าไทย ตอน : เทคโนโลยีการทำไอศกรีม ข้าวกล้องงอก
ตอน : เทคโนโลยีการทำเครื่องปั้นดินเผา ตอน : เทคโนโลยีสมุนไพรเพื่อผิวหน้า จ.ลำปาง ตอน : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่ จ.พะเยา ตอน : Global GAP เพื่อการส่งออก จ.เชียงราย
ตอน : การพัฒนาหลง ลับแลเพื่อการส่งออก 1 ตอน : การพัฒนาหลง ลับแลเพื่อการส่งออก 2 ตอน: มหกรรมวิทย์และเทคเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ตอน : การเลี้ยงหมูหลุม
ตอน : ดาราศาสตร์…ศาสตร์แห่งดวงดาว ตอน : เครื่องประดับจากเปลือกหอย ตอน :การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ตอน : ที่ทอผ้ายกดอกแบบ
ตอน เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก จ เชียงใหม่ ตอน เครื่องกระเทาะเปลือกกุ้ง จ ชลบุรี ตอน เครื่องผลิตแป้งสาคู ตอน การแปรรูปไส้กรอกแพะ
ตอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาหลด ตอน สมุนไพร แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แชมพู ตอน เทคโนโลยีการทำหญ้าหมัก ตอน หมากเม่า:ผลิตภัณฑ์จากเทือกเขาภูพาน
ตอน การแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ จ.ตรัง ตอน เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบ ตอน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวฮาง ตอน เทคโนโลยีการยืดอายุเครื่องแกง
ตอน อสวท.กับการสร้างเครือข่ายชุมชน ตอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเซรามิก ตอน เทคนิคการปลูกกระจูดและสร้างผลิตภัณฑ์ ตอน การเพิ่มมูลค่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ตอน ศูนย์เรียนรู้หุบเขาลำพะยาเพื่อ 3 จังหวัดใต้

 1,189 total views,  2 views today