ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน

 

 

ตอน ไฮเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซิลิโคนเจล  ตอน น้ำหมักชีวภาพ คุณค่าที่คุณเลือกใช้  ตอน สุขอนามัยเพื่อการบริโภคแหนมอย่างปลอดภัย  ตอน บำบัดน้ำเสียที่เค็มด้วยวิธีธรรมชาติ 
ตอน ถ่านคุณภาพดี ประโยชน์จากธรรมชาติ  ตอน เห็ดในธรรมชาติ  ตอน ครอบฟันยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย  ตอน แป้งข้าวทนย่อยต่อเอ็นไซม์ ป้องกันโรคร้ายในลำไส้ 
ตอน พลิกโฉมการไถนา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี  ตอน เครื่องบรรจุน้ำพริกอัตโนมัติ ตอน โรงอบพลังงานสะอาด ขยายตลาดข้าวแต๋น ตอน ผ้าเบรกไร้ใยหิน ผลิตภัณฑ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ตอน ปลูกมะม่วงหิมพานต์ แก้ปัญหาโลกร้อน   ตอน จับแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานชุมชน ตอน ซีเมนต์ชนิดใหม่ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ตอน เทคโนโลยีการจัดการข้าวเพื่ออาชีพ 
ตอน มหาวิทยาลัยชีวิต  ตอน มหัศจรรย์ ราแมลงในธรรมชาติ  ตอน เทคนิคการปลูกปาล์ม และเทคโนโลยีสกัดน้ำมัน ตอน การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ 
ตอน ลดโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอน สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตร  ตอน เขื่อนปลอดภัย ไว้ใจได้ด้วยเทคโนโลยี ตอน ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเตือนภัยฉุกเฉิน
ตอน การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากฝักข้าวโพดอ่อน  ตอน สื่อ eDLTV เพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่ทัดเทียม ตอน บรรจุภัณฑ์อาหารทอดกรอบมาตรฐาน GMP ตอน ป้องกันไม้จากราและแมลงด้วยวิธีทางธรรมชาติ 
ตอน ผักผลไม้สดใหม่ด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ ตอน หมู่บ้านวิทย์ วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์  ตอน เยือนแดนเซรามิค เมืองเขลางค์นคร ตอน ชุดตรวจสอบน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย 
ตอน ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล  ตอน เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชน  ตอน งานวิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี  ตอน เทคโนโลยีการจัดการผึ้งไทย
ตอน เพื่อการผลิตร่มบ่อสร้าง  ตอน ฟักทองพันธุ์ดี ฝีมือนักวิจัยไทย ตอน ซูริมิ เนื้อปลาบดล้างน้ำจากปลาน้ำจืด  ตอน ชุมชนกับการร่วมมือรับภาวะโลกร้อน 
ตอน ปะการัง มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งท้องทะเล ตอน เทคโนโลยีหัววัดความชื้น  ตอน การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ ตอน ปฏิรูปยางธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ตอน ปฏิวัติดีไซน์ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ตอน พัฒนาชาติ ด้วยงานวิจัยไทย เพื่อคนไทย  ตอน นวัตกรรมจากนาโนซิงค์ออกไซด์  ตอน เทคโนโลยีช่วยขับขี่รถอย่างปลอดภัย
ตอน บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรกับกิจกรรมค่ายน่ารู้  ตอน สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ตอน พลาสติก พิทักษ์โลก  ตอน แว่นตานาโนคริสตัล 
ตอน การเก็บรวบรวมพันธุ์ชา และการแปรรูปใบชา  ตอน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย  ตอน การแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ตอน รั้วบ้านรั้วเมืองอัจฉริยะ
ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ กับเทคโนโลยีเครื่องสีข้าว ตอน เซรามิคปลอดภัยด้วยสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว ตอน การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค  ตอน การคัดเลือกพันธุ์และการแปรรูปพริกในเมืองไทย 
ตอน เทคนิคการขยายพันธุ์โคนม เพื่อเกษตรกรไทย  ตอน ตรวจตาทางไกล ไม่ไกลอย่างที่คิด ตอน การจัดการโรงพยาบาล ด้วยคอมพิวเตอร์  ตอน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ตอน มหกรรมพืชน้ำมัน ตอน ครูนักคิด พิชิตสิ่งแวดล้อม ตอน ไบโอก๊าซ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ตอน ECU เทคโนโลยีรถติดก๊าซฝีมือคนไทย 
ตอน ไหมขัดฟัน จากเส้นไหมแท้ๆ  ตอน โคฟรีบราโคพันธุ์ผสมฝีมือนักวิจัยไทย  ตอน ไส้กรอกปลา  ตอน ข้าวกล้องงอก
ตอน ไฮเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซิลิโคนเจล  ตอน น้ำหมักชีวภาพ คุณค่าที่คุณเลือกใช้  ตอน สุขอนามัยเพื่อการบริโภคแหนมอย่างปลอดภัย  ตอน บำบัดน้ำเสียที่เค็มด้วยวิธีธรรมชาติ 
ตอน ถ่านคุณภาพดี ประโยชน์จากธรรมชาติ  ตอน เห็ดในธรรมชาติ  ตอน ครอบฟันยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย  ตอน แป้งข้าวทนย่อยต่อเอ็นไซม์ ป้องกันโรคร้ายในลำไส้ 
ตอน พลิกโฉมการไถนา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี  ตอน เครื่องบรรจุน้ำพริกอัตโนมัติ ตอน โรงอบพลังงานสะอาด ขยายตลาดข้าวแต๋น ตอน ผ้าเบรกไร้ใยหิน ผลิตภัณฑ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ตอน ปลูกมะม่วงหิมพานต์ แก้ปัญหาโลกร้อน   ตอน จับแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานชุมชน ตอน ซีเมนต์ชนิดใหม่ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ตอน เทคโนโลยีการจัดการข้าวเพื่ออาชีพ 
ตอน มหาวิทยาลัยชีวิต  ตอน มหัศจรรย์ ราแมลงในธรรมชาติ  ตอน เทคนิคการปลูกปาล์ม และเทคโนโลยีสกัดน้ำมัน ตอน การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ 
ตอน ลดโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอน สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตร  ตอน เขื่อนปลอดภัย ไว้ใจได้ด้วยเทคโนโลยี ตอน ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเตือนภัยฉุกเฉิน
ตอน การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากฝักข้าวโพดอ่อน  ตอน สื่อ eDLTV เพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่ทัดเทียม ตอน บรรจุภัณฑ์อาหารทอดกรอบมาตรฐาน GMP ตอน ป้องกันไม้จากราและแมลงด้วยวิธีทางธรรมชาติ 
ตอน ผักผลไม้สดใหม่ด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ ตอน หมู่บ้านวิทย์ วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์  ตอน เยือนแดนเซรามิค เมืองเขลางค์นคร ตอน ชุดตรวจสอบน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย 
ตอน ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล  ตอน เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชน  ตอน งานวิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี  ตอน เทคโนโลยีการจัดการผึ้งไทย
ตอน เพื่อการผลิตร่มบ่อสร้าง  ตอน ฟักทองพันธุ์ดี ฝีมือนักวิจัยไทย ตอน ซูริมิ เนื้อปลาบดล้างน้ำจากปลาน้ำจืด  ตอน ชุมชนกับการร่วมมือรับภาวะโลกร้อน 
ตอน ปะการัง มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งท้องทะเล ตอน เทคโนโลยีหัววัดความชื้น  ตอน การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ ตอน ปฏิรูปยางธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ตอน ปฏิวัติดีไซน์ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ตอน พัฒนาชาติ ด้วยงานวิจัยไทย เพื่อคนไทย  ตอน นวัตกรรมจากนาโนซิงค์ออกไซด์  ตอน เทคโนโลยีช่วยขับขี่รถอย่างปลอดภัย
ตอน บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรกับกิจกรรมค่ายน่ารู้  ตอน สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ตอน พลาสติก พิทักษ์โลก  ตอน แว่นตานาโนคริสตัล 
ตอน การเก็บรวบรวมพันธุ์ชา และการแปรรูปใบชา  ตอน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย  ตอน การแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ตอน รั้วบ้านรั้วเมืองอัจฉริยะ
ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ กับเทคโนโลยีเครื่องสีข้าว ตอน เซรามิคปลอดภัยด้วยสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว ตอน การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค  ตอน การคัดเลือกพันธุ์และการแปรรูปพริกในเมืองไทย 
ตอน เทคนิคการขยายพันธุ์โคนม เพื่อเกษตรกรไทย  ตอน ตรวจตาทางไกล ไม่ไกลอย่างที่คิด ตอน การจัดการโรงพยาบาล ด้วยคอมพิวเตอร์  ตอน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ตอน มหกรรมพืชน้ำมัน ตอน ครูนักคิด พิชิตสิ่งแวดล้อม ตอน ไบโอก๊าซ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ตอน ECU เทคโนโลยีรถติดก๊าซฝีมือคนไทย 
ตอน ไหมขัดฟัน จากเส้นไหมแท้ๆ  ตอน โคฟรีบราโคพันธุ์ผสมฝีมือนักวิจัยไทย  ตอน ไส้กรอกปลา  ตอน ข้าวกล้องงอก
ตอน เริ่มศักราชใหม่ กับงานวิจัยเพื่อประชาชน  ตอน คุณภาพน้ำ บอกได้ด้วยเทคโนโลยี  ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า  ตอน บ้านหลังใหม่ นวัตกรรมนาโน 
ตอน ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก ทำเองใช้เอง  ตอน ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งความพอเพียง  ตอน แก้ปัญหา ดินเค็ม  ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม 
ตอน อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สายพันธุ์นาโน ตอน มหัศจรรย์ ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง  ตอน iTAP ไขปัญหาอุตสาหกรรม  ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน 
ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที  ตอน สารรักษาสภาพน้ำยางพาราสด  ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล 
ตอน NPV ไวรัสกำจัดศัตรูพืช  ตอน ระบบเตือนภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก  ตอน ก๊าซชีวภาพ พลังงานทางเลือกในครัวเรือน  ตอน หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย…ไร้สารตะกั่ว 
ตอน ต่อชีวิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็ว  ตอน พลังงานยั่งยืนเพื่อชุมชน  ตอน น้ำหมักชีวภาพ…พลังจุลินทรีย์  ตอน ข้าวสร้างค่าย ค่ายสร้างคน 
ตอน ด้ามสลายต้อกระจกฝีมือคนไทย   ตอน ฮาลา-บาลา ป่าเพื่อชุมชน ตอน งา มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ไทย   
 
       

 1,234 total views,  1 views today