วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานนำในการส่งเสริม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 

 1 12 2018 3 44 09 PM

 818 total views,  1 views today