รวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ลิ้งรวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

รวมทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.science.mju.ac.th
https://www.facebook.com/ScienceWeekMju/

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://scifair.scilpru.in.th/

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://sci2020.mfu.ac.th/

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://science.crru.ac.th/

5. มหาวิทยาลัยพะเยา
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://www.facebook.com/science.sc.up

6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://sciweek.phrae.mju.ac.th/

7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://www.sci.nu.ac.th/science/

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://sciweek-rmutltak.blogspot.com/

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://sci.pcru.ac.th/sci/

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

http://sci.uru.ac.th/sciweek63/

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://scitech.kpru.ac.th

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://sci.udru.ac.th

13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.sciday.lru.ac.th/

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://sci.snru.ac.th
https://www.facebook.com/chemist110/
https://www.facebook.com/envi.snru

16. มหาวิทยาลัยนครพนม
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://www.npu.ac.th/?page=faculty_view&faculty_id=291

17. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://apps.sc.kku.ac.th/scweek/

18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://stc.msu.ac.th/sciweek/

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://facebook.com/FLASRERU

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.sciweek.ubru.ac.th/

21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.sci.ubu.ac.th/


22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://sciencetech.nrru.ac.th/index.php


23. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://us02web.zoom.us/j/87609634932?pwd=NXJQUG5xK0xIYm9rTlliQWZTdU1CUT09#success


24. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.science.bru.ac.th/

25. มหาวิทยาลัยบูรพา
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.sci.buu.ac.th/sciweek

26. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://www.facebook.com/SABUUCHAN/

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://bit.ly/39D50nL
https://sites.google.com/rbru.ac.th/scienceweek63

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://science.rru.ac.th/

29. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

http://sciso.sakaeo.buu.ac.th/scisobuusk/?page_id=2&lang=th

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://aru.ac.th/sci/

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://scitru.tru.ac.th/2018/

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://fst.kru.ac.th/fst/

33. มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.surat.psu.ac.th/

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://scienceweek.sru.ac.th/sciweek2563/

35. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://www.facebook.com/SCT.NSTRU.PR

36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีฯ
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://www.facebook.com/ScitechRMUTSV/.
http://scitech.rmutsv.ac.th/

37. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://science.wu.ac.th/

38. ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://www.facebook.com/sci.tsu/
https://mis.sci.tsu.ac.th/sciweek/

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://science.pkru.ac.th/

40. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://sciweek.sci.psu.ac.th/
https://scisys.sci.psu.ac.th/specialevent/sciweek63/signin.asp

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Link เข้าร่วมกิจกรรม :

https://science.yru.ac.th/science2016/page/761
https://zoom.us/j/98109320755?pwd=bddxa1jzwut#success

42. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
https://www.facebook.com/ScienceTech.PNU
https://vt.tiktok.com/yYajpr/

43. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Link เข้าร่วมกิจกรรม :
http://www.nsm.or.th/
https://www.facebook.com/ThailandInnovationAwards/

 8,506 total views,  3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *