17 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ

23 – 25 ธันวาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน”
สจล. ส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง จำนวน 20 เครื่อง ให้ สป.อว. เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนภายในประเทศ

17 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ และคณะ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ติดตั้งและใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันปลาหมอชุมพร1 เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็วในระยะเวลา 3-4 เดือน โดย วิสาหกิจชุมชนฯ

มีแปลงเลี้ยงขนาดใหญ่ จำนวน 50 บ่อ มีผลผลิตจากการจับปลาครั้งละ 10 บ่อ จำนวน 1000 กิโลกรัมต่อบ่อ  โดยปลาหมอชุมพร1 มีการจัดจำหน่าย ขนาด 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท ขนาด 4 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 70 บาท ขนาด 5 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท และแบบคละขนาด กิโลกรัมละ ราคา 50 บาท เนื่องจากขาดเครื่องจักรและบุคลากรในการคัดแยกขนาด จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนฯ ขายแบบคละขนาด ทำให้ได้ราคาต่ำ

จากการทดสอบการใช้เครื่องคัดขนาดปลาหมอฯ อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 100 ตัวต่อนาที หลักการทำงานคือ ป้อนปลาหมอคละขนาดเข้าสู่สายพานเพื่อนำปลาไปผ่านระบบการชั่งน้ำหนักแบบโหลดเซลล์ระดับอุตสาหกรรมที่มีความแม่นย่ำสูง ระบบจะทำการประเมินผลเพื่อควบคุมกลไกคัดขนาดอัตโนมัติ โดยปลาที่คัดขนาดแล้ว จะตกลงในภาชนะรองรับ ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อจำหน่ายสดและแปรรูป เนื่องจากสามารถคัดขนาดปลาเป็นได้ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สถาบันไทย-เยอรมัน|
#TGI

 2,536 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *