อว. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566

8 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ
วันที่ 11 ธันวาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับวิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสกัดสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดงานฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานอย่างเป็นทางการ กว่า 40 องค์กร โดย นางวนิดา บุญนาคค้า ได้ขึ้นรับโล่ในฐานะตัวแทน อว. ที่ได้เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ภายในโซน อว. ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จ.พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นต้น ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงาน

ประกอบด้วย รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่ควบคุมและเก็บบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นักศึกษา : นางสาวณัฐนันท์ งามพิง , นางสาวจุฑามาศ นาคตระกูล , นายวริทธิ์ มหิตธิ , นายปฏิพล วงศ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธฤต ไชยมงคล , นายวชิระ ไชยสิงห์ , นายวิกิต สัญญพิสิทธิ์กุล

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรไทย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
นักศึกษา : นางสาววิรัญญารินทร์ วังมูล , นางสาวลัดดาวัลย์ จิตมานนท์ , นางสาวหอมเครือ ณ มาลัย นายสิรภพ ตะลาพิงค์ , นายวชิรวิทย์ น้อยสะปุ๋ง , นายภาณุพงศ์ อินทะวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส , นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง , นายสมพร อ่อนเกตุพล นางสาวปวิตรา จั่นจีน , นางพรกลม บุบเลิศ , นายจารึก ทองทรัพย์

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ :
เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคนิคการนำเสียงผ่านกระดูก สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ นาคตระกูล , นางสาวณัฐนันท์ งามพิง , นายวริทธิ์ มหิตธิ , นายปฏิพล วงศ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธฤต ไชยมงคล , นายวชิระ ไชยสิงห์

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอบกระเทียมดำ V2
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นักศึกษา : นายนครินทร์ หน้าผ่อง , นายนครินทร์ ป้อมฝั้น , นายทินนากร จิ้สละ , นายณัฐนนท์ ทองคำ นางสาวอาลิสา สัพโส
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสมศักดิ์ แข็งแรง , นายสุทัศน์ สุขารมย์ , นายสุพงษ์ ใจปา , นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม , นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง , นายวีระยุทธ เตจินะ

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผสมเกสรดาวเรือง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นักศึกษา : นายกิตตินันท์ ลาภเกิด , นายศุภกร จันทร์ใหญ่ , นายปฏิพัฒน์ อินต๊ะปวน , นายปิยพัทธ์ ห่วงขาว , นายสิรภพ จากทัพเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสมศักดิ์ แข็งแรง , นายอุดม ชัยวันดี , นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู , นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์ , นายชิษณุพงศ์ ประดาวงศ์ , นายณัฐวุฒิ วิธี 555 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *