สป.อว. MTEC มทส. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามด้วยลมร้อน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
01/04/2022
อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย สร้างต้นแบบเครื่องจักรกลหลากหลายสาขา ลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
27/04/2022

วันที่ 8 เม.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี พร้อมด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามด้วยลมร้อน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19”ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การตอนรับ

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ กล่าวว่า “ในปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ทำให้การจัดการทั่วไปไม่สามารถรองรับได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอกำจัดที่อุณหภูมิ 10 °C ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อถูกกองทิ้งไว้ในอาคารทั่วไปหรือที่โล่งแจ้ง เพราะพื้นที่ในการเก็บไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อย่างไรก็ตาม นอกจากวิธีการเก็บรักษามูลฝอยติดเชื้อด้วยความเย็นแล้ว มีรายงานการวิจัยที่เสนอการใช้ความร้อนในการบำบัดก่อนนำไปเผากำจัด ไม่ว่าจะเป็นไอน้ำหรือลมร้อน ซึ่งนอกจากจะช่วยกำจัดหรือยับยั้งเชื้อโรคได้แล้ว ยังเป็นที่สำหรับพักมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอกำจัดได้อีกด้วย ดังนั้น โครงการนี้ จึงเป็นการพัฒนาระบบพักและบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้ลมร้อนจากความร้อนเหลือทิ้งของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

สำหรับระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น มูลฝอยติดเชื้อจะถูกลำเลียงและเผาในเตาที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1,000 °C ซึ่งมีความร้อนเหลือทิ้งจำนวนมาก สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยลมร้อนระหว่างรอกำจัดได้ โดยระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อมีองค์ประกอบหลัก คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากแก๊สไอเสีย (heat exchanger) ห้องอบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ระบบควบคุมและติดตามอุณหภูมิ และรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อและระบบลำเลียง โดยระบบนี้ นอกจากจะช่วยกำจัดและลดปริมาณเชื้อโรคแล้ว ยังลดปริมาตรและน้ำหนักของมูลฝอยติดเชื้อก่อนนำไปเผากำจัดอีกครั้ง และทำให้ประสิทธิภาพของระบบการเผามูลฝอยติดเชื้อดีขึ้นอีกด้วย

 3,658 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *