จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
25/02/2022
สป.อว. MTEC มทส. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามด้วยลมร้อน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19
11/04/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้าง และพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เป็นต้น

ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขัดเปลือกมะนาวสำหรับดอง

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายชัยวัตร ชาติมนตรี ว่าที่ ร.อ. รุ่งสว่าง บุญหนา นายไพบูลย์ มีศิลป์ นายสายันต์ กุลรัตน์ นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ นางสาววาสนา ยานารมย์

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตผลไม้แช่อิ่มแบบอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธวัช เวียงอินทร์ นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ นางสาวจุรีลักษณ์ คูนาแก นายอภิชาติ ปริเตนัง นายกมลศักดิ์ แก้วสังข์

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง นายณัฐพล สิงห์แม่ง นายอนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์ นายฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา นางพงษ์ลดา วงศ์แสง นายถาวร อินทะชัย

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : SDM เครื่องฟอกย้อมเส้นด้ายไหมแบบประหยัดด้วยการวางเรียงเส้นด้ายแนวนอน

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง นายเริงนิมิต พุ่มแก้ว นายชัชวาลย์ อานนท์ ว่าที่ ร.ต. ธนากรณ์ ปินะพัง นายนพรัตน์ เบ้าหล่อ นางสาวศิรประภา นะคะจัด

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปลูกผัก ไมโครกรีน ระบบปิด ภายใต้สภาวะแสงเทียม PFAL แบบใช้ดิน

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายพรสวรรค์ ดาวัน นายเชิดศักดิ์ พินิจมนตรี นายจิราวัฒน์ ทานุชิต นางอนงค์รัตน์ สุขจำเริญ นายสรายุทธ วงค์สุวรรณ นางสาวประภาพรรณ กำทอง

 4,005 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *