ข่าวภาระกิจสำนัก

 455 total views

สป.อว ร่วมกับ TGI ลงพื้นที่ติดตามเครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ กปว. สป.อว. ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่สร้างประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่ […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนงานพัฒนาผลงานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องจ่ายออกซิเจนท่ามกลางกระแสความต้องการในช่วงการระบาด COVID-19 และแง่มุมเชิงเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีในการเดินทางทางทะเล และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ” (Marine Technology on the Marine Tourism) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “เทรนด์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาตอบโจทย์ ความต้องการของคนไทยในยุคสมัยหลังโควิด19” (Medical Technology Trend in Thailand after the COVID-19 Era)

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]