ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,050 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน

23 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย  ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาโดย น […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน

23 ธันวาคม 2564 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พัฒน […]

กปว. ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหมก

24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน และคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหมก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำรวจความต้องการเครื่องจักรต้นแบบฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  ศึกษากร […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ใช้พลังงานความร้อนร่วมระบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน

24 ธันวาคม 2564 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ใช้พลังงานความร้อนร่วมระบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง […]