579 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องจ่ายสารละลายด้วยเทคโนโลยีแบบ Inline Injection”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องจ่ายสารละลายด้วยเทคโนโลยีแบบ Inline Injection” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งานให้แก่ บริษัท สป […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “แพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ”

เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “แพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันไทย-เยอรมัน ณ  อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายใต […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ใช้พลังงานความร้อนร่วมระบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน

24 ธันวาคม 2564 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ใช้พลังงานความร้อนร่วมระบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง […]

กปว. ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหมก

24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน และคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหมก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำรวจความต้องการเครื่องจักรต้นแบบฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  ศึกษากร […]