756 total views

15 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ

15 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย นายชาญชัย แฮวอู และคณะทำงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภายใต้ […]

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ติดตามการพัฒนาเครื่องย้อมสีผ้าหม้อฮ้อมอัตโนมัติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ติดตามการพัฒนาเครื่องย้อมสีผ้าหม้อฮ้อมอัตโนมัติ ที่พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื […]

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับวิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสกัดสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับวิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสกัดสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ พัฒนาโดย นายชูเกียรติ ปันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่ […]

อว. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่า […]