สป.อว. จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้ง อว.จังหวัด

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา เปิดงานประชุมฯ โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน
สป.อว. ร่วมกับ มจธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก (Regional to Global; R2G)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้ง อว.จังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช. (โยธี) โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียงธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยกอง กปว. พร้อมด้วยคณะทำงาน/ผู้แทนคณะทำงาน จากหน่วยงานในสังกัด อว. และเจ้าหน้าที่ สป.อว. เข้าร่วมประชุมฯ

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณากรอบระยะเวลา (timeline) ขอบเขตการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการนำ อววน. เพิ่มศักยภาพจังหวัด และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง อว.จังหวัด เพื่อให้เป็นโครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานในสังกัด อว. สู่การให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในภาพรวม อว. สู่การจัดตั้ง อว.จังหวัด ต่อไป

 1,638 total views,  36 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *