1,864 total views

02/06/2020

อว. MOU กับ 19 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 นำร่อง 8 กลุ่มสาขาอาชีพ ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท

อว.ทำ MOU กับ 19 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 ครอบคลุม 9 ทักษะใน 12 สาขาอุตสาหกรรม นำร่องใน 8 กลุ่มสาขาอาชีพ ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท คาดจะพัฒนาได้กว่า 3,000 คน ในปี 63           วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิท […]
02/06/2020

รมว.อว. ประชุมหารือบทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้นวัตกรรมฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าร่วมประชุมหารือการมอบนโยบายบอร์ด ต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โครงการ พ.ร.ก. เงินกู้ของ อว. การใช้นวัตกรรม เพื่อการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ณ ห้อ […]
02/06/2020

รมว.อว. แถลงข่าวปฐมนิเทศ “อว.สร้างงาน” เดินหน้าขยายผลระยะที่2 อีกเกือบ 4 หมื่นอัตรา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) แถลงข่าวการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงาน “โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1” และเตรียมขยายผลเดินหน้าเปิดจ้างงานระยะที่ 2 กลางเดือน มิถุนายน อีก 3.2 หมื่นอัตราให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา […]
05/06/2020

สำนักส่งเสริมฯ สป.อว. ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference “ การคิดเชิงกลยุทธ์”

(เมื่อ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในหัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธ์” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย  […]