รมว.อว. แถลงข่าวปฐมนิเทศ “อว.สร้างงาน” เดินหน้าขยายผลระยะที่2 อีกเกือบ 4 หมื่นอัตรา

รมว.อว. ประชุมหารือบทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้นวัตกรรมฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่
สำนักส่งเสริมฯ สป.อว. ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference “ การคิดเชิงกลยุทธ์”

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) แถลงข่าวการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงาน “โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1” และเตรียมขยายผลเดินหน้าเปิดจ้างงานระยะที่ 2 กลางเดือน มิถุนายน อีก 3.2 หมื่นอัตราให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 (สป.อว.) ถนนศรีอยุธยา

ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 42 หน่วยงาน ดำเนินการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID – 19) ในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 9,710 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาในการจ้างงาน 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้กระทรวง อว. ที่จะดำเนินงานในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน นั้น ในพื้นที่ตามชุมชนเมืองและชุมชนชนบท”

ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) กล่าวต่อว่า “หน่วยจ้างงานทั้ง 42 แห่ง ในระยะที่ 1 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 19,239 อัตรา และสามารถรับได้ 9,730 อัตรา โดยหน่วยจ้างที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2,845 คน 2.)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2,777 คน และ 3.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จำนวน 1,267 คน และมียอดผู้สมัครตามภูมิภาค ดังนี้ ภาคอีสาน จำนวน 8,108 คน/ภาคใต้ จำนวน 4,697 คน/ภาคเหนือ จำนวน 3,376 คน/ภาคกลาง จำนวน 1,122 คน และภาคตะวันออก จำนวน 275 คน โดยมีตัวอย่างการจ้างงานที่สำคัญ เช่น การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดเผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต่อความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่ การติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การทำการเกษตรและการประมงพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การท่องเที่ยวชุมชน การนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของท้องถิ่น เป็นต้น”

“ทั้งนี้ กระทรวง อว. จะเปิดรับการจ้างงานใน “โครงการ อว. สร้างงานระยะที่ 2” ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาทต่อเดือน โดยคาดว่าจะรับสมัครงานได้ จำนวน 32,718 อัตรา และจะเสนอขอใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. เงินกู้ เพื่อจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่ตกค้าง รวมถึงบัณฑิตที่ว่างงานจากโควิด – 19 อีก 2 แสนอัตรา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 อีก 1 แสนอัตรา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ให้ทำงานในพื้นที่ตามชุมชนเมืองและชนบท โดยจะเปิดรับสมัครทันทีหลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้” ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) กล่าว

 1,873 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *