1,734 total views

09/04/2020

และนี่คือ… การทำความสะอาดดวงจันทร์ป้องกันโควิด 19 ในคืน #SuperFullMoon เข้ามาใกล้ทั้งทีก็จับทำความสะอาดกันเสียหน่อยครับ

แม้ในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รณรงค์ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ก็มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มาช่วยบรรเทาความตึงเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นในคืนนี้ กับปรากฏการณ์ #ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ทุกคนจะได้ชมจันทร์ใหญ่ใกล้โลกกันอย่างถ้วนหน้า เพร […]
11/04/2020

Zoom Cloud Meeting วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว.ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นำเสนอข้อมูลการใช้ Motion Graphic สำหรับการทำงานหรือการประชุม การสื่อสาร

ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สส.สป. และส่วนภูมิภาคไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในสำนักงานได้ นอกจากนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2563 สรุปใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฟส 2 ระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2563 จำนวน 36 ใบสมัคร โดยทุกโครงการ ที่ผ่านกา […]
11/04/2020

(วันที่ 10 เมษายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.)จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร (สวทช.)

โดยมี นายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สวทช./ มว. และข้าาาชการ สส.สป.อว. โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจาณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ทั้งนี้คณะก […]
13/04/2020

เปลือกโลกสั่นสะเทือนน้อยลงหลังโควิด-19 ลดความเคลื่อนไหวของมนุษย์

การระบาดใหญ่ทั่วโลกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เที่ยวบินและเที่ยวรถไฟจำนวนมากถูกยกเลิก รถยนต์บนท้องถนนมีน้อยลงเพราะคนส่วนใหญ่กักตัวเองอยู่กับบ้าน ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ก่อสร้างก็หยุดเดินเคร […]