Zoom Cloud Meeting วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว.ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นำเสนอข้อมูลการใช้ Motion Graphic สำหรับการทำงานหรือการประชุม การสื่อสาร

และนี่คือ… การทำความสะอาดดวงจันทร์ป้องกันโควิด 19 ในคืน #SuperFullMoon เข้ามาใกล้ทั้งทีก็จับทำความสะอาดกันเสียหน่อยครับ
09/04/2020
(วันที่ 10 เมษายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.)จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร (สวทช.)
11/04/2020

ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สส.สป. และส่วนภูมิภาคไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในสำนักงานได้ นอกจากนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2563 สรุปใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฟส 2 ระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2563 จำนวน 36 ใบสมัคร โดยทุกโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาจะนำไปใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูล GMAP ต่อไป ทั้งนี้ การประชุม Zoom ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม 72 คนทั้งจาก สส.สป.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 413,065 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *