(วันที่ 10 เมษายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.)จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร (สวทช.)

Zoom Cloud Meeting วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว.ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นำเสนอข้อมูลการใช้ Motion Graphic สำหรับการทำงานหรือการประชุม การสื่อสาร
เปลือกโลกสั่นสะเทือนน้อยลงหลังโควิด-19 ลดความเคลื่อนไหวของมนุษย์

โดยมี นายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สวทช./ มว. และข้าาาชการ สส.สป.อว. โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจาณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้ให้ปรับเปลี่ยนกรอบแนวทางการจัดงานโดยคำนึงถึง การแสดงผลงานด้าน วทน. ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะ วทน. เพื่อรองรับสถานการณ์หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการวิเคราะห์ Trend technology เช่น Robot/ Ai (ปัญญาประดิษฐ์) / ด้านเทคโนโลยี 5G / สิ่งแวดล้อม / สิ่งอำนวยความสะดวก / ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ กำหนดให้มีการจัดประชุมครั้งต่อไปในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563

 374 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *