148,976 total views

04/12/2019

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ของบริษัทสยามคูโบต้า ฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ฟาร์มต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ของบริษัทสยามคูโบต้าฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ใช้งบลงทุนไปแล้ว 30 ล้านบาท เปิดเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคม 2563 หวังขายโซลูชั่นพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตร สร้างรายได้ปี 2563 หวังเป็นฟาร […]
06/12/2019

ส่งท้าย…นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : DIALOGUE IN THE DARK” พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ! ชวนกันมาสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจครั้งสุดท้าย

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมส่งท้าย นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” นิทรรศการจากประเทศเยอรมนี ที่นำมาจัดแสดงร่วม 10 ปี ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน ซึ่งจะจัดแสดงในเดือนธันวาคม 2562 นี้เป็นเดือนสุดท้าย พร้อมมอบ […]
09/12/2019

9 ธ.ค.62 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

💥💥 รัฐบาลไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 📌📌 จัดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การจัดแสดงนิทรรศการ ก […]
11/12/2019

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้เกษตรกรฐานราก” นำร่องสกลนครโมเดล เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “ปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเกษตรกร” และอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]