9 ธ.ค.62 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ส่งท้าย…นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : DIALOGUE IN THE DARK” พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ! ชวนกันมาสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจครั้งสุดท้าย
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้เกษตรกรฐานราก” นำร่องสกลนครโมเดล เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

💥💥 รัฐบาลไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

📌📌 จัดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมต่อต้านการทุจริต รับฟังการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลาง โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


✅✅ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้นด้วย

 1,305 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *