335 total views,  1 views today

10/05/2014

วันรัฐธรรมนูญ

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis.
11/05/2014

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9

Aenean ligula nibh in, molestie id viverra a, dapibus at dolor. Aenean ligula.
07/12/2018

วว. จับมือ TCELS จัดสัมมนาวิชาการ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร (สนส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกันพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาประเทศสนองนโยบายรัฐ ยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในประ […]
11/12/2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จ และส่งมอบ 4 ผลงาน ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จ และส่งมอบ 4 ผลงาน ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน   29 มกราคม 2561 ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโล […]