กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จ และส่งมอบ 4 ผลงาน ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน

วว. จับมือ TCELS จัดสัมมนาวิชาการ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”
07/12/2018
การจัดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561
11/12/2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จ และส่งมอบ 4 ผลงาน

ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน

 

29 มกราคม 2561 ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย และ หน่วยงานพันธมิตร ประกาศความสำเร็จการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมัน จำนวน 4 ผลงาน ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ ให้มุ่งสู่ กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน ได้แก่

1) อุปกรณ์และระบบการวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน

2) แท่นดั๊มเคลื่อนที่ สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม

3) รถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท และ

4) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลาย ปาล์มบนต้นสูง

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ทางจังหวัดกระบี่มีนโยบายที่สำคัญ คือ กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน หรือ Krabi Palm Oil City คือ การสร้าง ศักยภาพและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการระบบการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำมันปาล์ม ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาทั้ง 4 ผลงาน จนประสบความสำเร็จ ได้แก่

1) อุปกรณ์และระบบการวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่าง เกษตรกรกับลานเท ในกรณีผลปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะใกล้เคียงกันระหว่างผลปาล์มน้ำมันดิบกับผลปาล์มน้ำมันสุก

2) แท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม ช่วยลดความเสียหายของผลปาล์มในการ เคลื่อนย้ายทะลายปาล์มจากท้ายรถลงสู่ลานเท ในกรณีที่รถกระบะขนส่งทะลายปาล์มไม่ใช่รถที่ดัดแปลงเพื่อการเท

3) รถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท ใช้ทดแทนรถแทร็กเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดความบอบชำของผล ปาล์มจากการดันกอง และลดการสูญเสียของเปอร์เซ็นต์น้ำมัน และ

4) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มบนต้นสูง เป็นอุปกรณ์ชุดแขนลิฟท์ยกติดตัั้งตะกร้าต่อ พ่วงกับรถตีนตะขาบ ช่วยไม่ให้ปาล์มที่ตัดตกลงพื้นดินเสียหาย โดยผลงานทั ง 4 ผลงาน ที่ส่งมอบให้แก่ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปมีบทบาทในการผลักดันจังหวัดกระบี่ ให้มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน

 

                                                                                                                                      

         File Name : อุปกรณ์และระบบการวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน                                                                             File Name : แท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม

                             File Type : PDF      Size : 53.4 KB                                                                                                                                     File Type : PDF      Size : 42.7 KB 

 

 

                                                                                                                                                     

                        File Name : รถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท                                                                                                     File Name :ชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มบนต้นสูง

                                   File Type : PDF      Size : 40.0 KB                                                                                                                                        File Type : PDF      Size : 52.7 KB 

 529 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *