2,787 total views

15/09/2022

อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า 400 ผลงาน จัดแสดงใจกลางสยามพารากอนในงาน TechnoMart 2022 รูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

​กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ คือOnsite ระยะจัดงาน 4 วันเริ่มตั้งแต […]
03/10/2022

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2 […]
20/10/2022

“U2T for BCG Fair” งานมหกรรมสินค้าคุณภาพ สินค้าผ่านการคัดสรร จากโครงการ U2T for BCG สินค้าดีมีคุณภาพจากตำบลในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานน ที่ปรึกษา รมว.อว. นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการ […]
20/10/2022

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภาคเหนือตอนบน (U2T for BCG) รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ – ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) และนายเมธี ลิมนิยก […]