โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภาคเหนือตอนบน (U2T for BCG) รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ

“U2T for BCG Fair” งานมหกรรมสินค้าคุณภาพ สินค้าผ่านการคัดสรร จากโครงการ U2T for BCG สินค้าดีมีคุณภาพจากตำบลในพื้นที่ภาคเหนือ
ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการภายในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ – ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) และนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) คณะทำงานถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภาคเหนือตอนบน (U2T for BCG) รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และบรรยายการดำเนินงาน “Basecamp24” สร้างผู้ประกอบการ Startup ผ่านกระบวนการกลไกการเชื่อมโยงพร้อมการสร้างระบบนิเวศ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ Startup พร้อมนำเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ และผลิตภัณฑ์ Inno Store ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ U2T for BCG แต่ละประเภท ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทย์ฯ มช.   เมื่อเวลา 13.00 น. ที่วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยผศ.ธันวา เบญจวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG พื้นที่ตำบลหายยา นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงการรับมือกับผลกระทบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 2,519 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *