อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า 400 ผลงาน จัดแสดงใจกลางสยามพารากอนในงาน TechnoMart 2022 รูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

​กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ คือOnsite ระยะจัดงาน 4 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ส่วนรูปแบบ Online ผ่าน https://www.technomart2022.com ตลอดระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันเปิดงาน โดยผู้เข้าชมงานจะพบกับผลงานความคิดสร้างสรรค์และตื่นตาไปกับผลงานวิจัยของหน่วยงาน อว. และเครือข่าย มากกว่า 400 ผลงาน อาทิ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ เครื่องช่วยหายใจแบบพกพาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อต้านกลไกหลักของการทำร้ายผิวจากสารมลพิษได้ครอบคลุมถึง 7 ประการและผลิตภัณฑ์ชีวภาพไร้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เป็นต้น และพบกับผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ผ่านการเสวนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี !!!! ตลอดงาน พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าในตลาด BCG Market ซึ่งเป็นสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเล่นเกมชิงรางวัล กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ

โดยเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2565 ได้จัดพิธีแถลงข่าวงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ขึ้น ณ ลิฟวิ่ง ฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดย ดร.ดนุช กล่าวว่า งาน TechnoMart มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานกระทรวง หน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงฯ พร้อมผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ การพัฒนาผลงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “การพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลงานด้านต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นอนาคตที่จะเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย และนำไทยทะยานสู่อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”

ด้าน นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยจัดงาน เปิดเผยว่า อว. ได้รวบรวมผลงานวิจัยมาจัดแสดงมากกว่า 400 ผลงาน ที่สอดรับกับแนวคิด “BCG Model” มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบองค์รวม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ รวมถึงผลงานของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 80 หน่วยงาน และไฮไลท์สำคัญของงานคือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และคุณูปการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของในหลวงรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ ยังมีการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ในรอบชิงแชมป์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง โดยมีผลงาน 12 ชิ้นงาน จากผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทั่วประเทศร่วมประชัน

ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การประกวดคลิปรีวิวสินค้า ประกวดแข่งขันทำคลิปวิดีโอสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับ BCG การประกวดแข่งขันภาพถ่าย BCG ในความคิด กิจกรรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าที่พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมลุ้นรางวัลมากมาย

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทั้ง 2 รูปแบบ (Hybrid Exhibition) ดังนี้รูปแบบ Onsite : ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

รูปแบบ Online : ที่ https://www.technomart2022.com และ https://www.facebook.com/TechnoMartThailand/ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2565ข้อมูลโดย :กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโทร. 02-333-3927

#อว

#กระทรวงอว

#MHESI

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 2,784 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *