การประชุมเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการเครือข่าย สป.อว. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

ปส. นำทีมบุคลากรดูงานซินโครตรอน ดึงข้อมูลเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ผลักดันความร่วมมือ IAEA อัพเกรดเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ
16/09/2019
อว. เสริมศักยภาพหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิจัย
20/09/2019

📝โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและมอบนโนบายแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2562
ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม

👉กิจกรรมในช่วงเช้า : เสวนา “สานพลังชาว สป.อว.เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

👉กิจกรรมในช่วงบ่าย : “แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ใน 2 ประเด็นหลัก

-การขับเคลื่อนชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สู่ THAILAND 4.0 บทบาท : นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

-การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน อว. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 119,449 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *