จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ (THAILAND SPACE WEEK 2019) ภายใต้แนวคิด “SPACE FOR SUSTAINABLE SOCIETY” หรือ S ยกกำลัง 3 ยกระดับในการใช้ประโยชน์จากอวกาศต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
หารือความร่วมมือด้านการศึกษา : การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Space for Sustainable Society” หรือ S ยกกำลัง 3 เพื่อยกระดับในการใช้ประโยชน์จากอวกาศต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมต่อการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการระดมกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงอวกาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเจอกัน โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในระดับต่างๆ รวมทั้งการ update สถานการณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งผ่านกระบวนการจัดการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศแทบทั้งสิ้น โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Space Week 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี

ที่ผ่านมาประเทศไทย มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปช่วยในการพัฒนาประเทศในการไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ และนำไปต่อยอด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ทางด้านการพัฒนากำลังคนในการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของกระทรวงฯ ภายใต้แกนนำของ GISTDA ได้ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนมาโดยตลอด แก่บุคลากรทุกระดับ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป GISTDA

         และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร จะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น ในการสนับสนุนเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากมีการรวมกระทรวง 2 กระทรวง เข้าด้วยกัน เป็นกระทรวงใหม่ ซึ่งจะเอื้อและเพิ่มพลังเป็นกลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างแน่นอน ทั้งนี้ได้รวบรวม เสาหลักทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาไว้ในงานนี้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้และต่อยอดด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศมาไว้ในงานเดียวกันนี้ อาทิเช่น 

1) Geo-Infotech หรือ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี 

2) 11th Multi GNSS Asia Conference หรือ ภาคีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 

3) Aerospace Industry Forum หรือ อุตสาหกรรมอากาศยานอวกาศ 

4) Space Youth Forum หรือ เวทีเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชน

5) การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

และทราบว่ายังมีพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย จำนวน 400 คน ซึ่งนั่นหมายถึงการบ่งชี้ว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Thailand Space Week 2019 ในวันนี้ และปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ บริบทที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมา ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ตลอดจนการสร้างคนเพื่ออนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการจัดงานในวันนี้ที่ได้ให้ความสำคัญ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการพัฒนาประเทศแบบองค์รวม และ จิสด้า ยืนยันว่า พร้อมที่จะให้การสนับสนุนงานทางด้านนี้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อนำพาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าและมีบทบาทในเวทีโลกต่อไปนี้ และทั้งนี้ มีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 3,000 คน

 66,378 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *