วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

อพวช. รับช่วงต่อ “น้องมาเรียม” สตัฟฟ์เพื่อการศึกษา ผลักดันการอนุรักษ์สัตว์ทะเลก่อนนำเป็นกรณีศึกษาแก่ประชาชน
จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ (THAILAND SPACE WEEK 2019) ภายใต้แนวคิด “SPACE FOR SUSTAINABLE SOCIETY” หรือ S ยกกำลัง 3 ยกระดับในการใช้ประโยชน์จากอวกาศต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. และคณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. วว. เทคโนธานี

          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.ชี้แจงว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. และ มจพ. ในครั้งนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การทดสอบมาตรวิทยา และการรับรองคุณภาพ วัสดุการผลิตและวิศวกรรมพื้นผิว พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การแพทย์ และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัย ระหว่าง วว. และ มจพ. รวมถึงการปฏิบัติการฝึกงานและโครงการวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

 ในนามของ วว. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ มจพ. ซึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่สั่งสมมีองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน วว. มุ่งเน้นการทำงานวิจัยที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของทั้ง 2 ฝ่าย และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุปในตอนท้าย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มจพ.รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ วว. เป้าหมายของ มจพ.คือการเป็นสถาบันการศึกษาระดับต้นๆ ของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเข้มแข็งในด้านการวิจัยพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ยังเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศอีกด้วย

 556 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *