เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” โชว์ผลงานล้ำสมัย 9 ไฮไลท์ สร้างแรงบันดาลใจ-นวัตกรรมจาก 17 ประเทศพันธมิตร พลาดไม่ได้!! ประสบการณ์ MOON WAK และ SPIKE M PRIME ด้าน STEAM EDUCATION ครั้งแรกในไทย

รมว.อว. “หวัง” มหาวิทยาลัยมหิดล ติดท๊อป 100 อันดับแรกของโลก
14/08/2019
อว. จัดพิธีถวายราชสักการะ “ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม”
19/08/2019

เปิดฉากแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคมนี้ ที่อาคาร 6 – 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศจาก 17 ประเทศ 103 องค์กร อย่างอลังการ ชู “9 ไฮไลท์ สร้างแรงบันดาลใจ”

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประธานในการเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทำให้ไทยหลุดพ้นกับดักสำคัญ 4 ด้าน คือ กับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำ คุณภาพการศึกษาและความขัดแย้ง โดยบทบาทภารกิจของกระทรวง อว. เปรียบได้กับหัวรถจักรที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ประเทศของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหุ้นสนสำคัญที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริง คือ คน

โลกยุคใหม่เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนสูง ดังนั้น เราต้องมีการเตรียมคนของเราให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมาย มีหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางของสหประชาชาติ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางที่รู้จักกันในชื่อ SEP for SDGs นอกจากนั้นแล้ว คนของเราจะด้องสร้างทักษะในการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้เห็นสัมผัสได้มีประสบการณใหม่ๆจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจและมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป  

รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ คือ แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้งวิทยากรให้ความรู้มีต้นแบบของคนเก่งๆ มีนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะช่วยจุดประกายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน รวมถึงอาจทำให้อีกหลายคนได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทั้ง 17 ประเทศ 103 หน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดงานนี้ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้มีแนวคิดเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal- SDG) และการเฉลิมฉลอง 2 วาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์และสังคมของโลกในปี 2019 ได้แก่ วาระครบรอบ 150 ปี ของการคิดค้นตารางธาตุ และวาระการครบรอบ 50 ปีการลงดวงจันทร์ของยานอวกาศอะพอลโล 11 ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์

การจัดงานในปีนี้ ได้สร้างสรรค์วิธีการรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อีกทั้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัยจากต่างประเทศ และได้คัดเลือก 9 ไฮไลท์ สร้างแรงบันดาลใจปี 2562 กับประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน อาทิ นิทรรศการภารกิจพิชิตดวงจันทร์ เพื่อร่วมฉลอง 50 ปี กับก้าวแรกบนดวงจันทร์ของมนุษย์ และพลาดไม่ได้กับการสัมผัสประสบการณ์ Moon Walk ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ, สัมผัสผลงานอันน่าทึ่งของนักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ในนิทรรศการ นิโคลา เทสลา: ยอดนักประดิษฐ์ผู้คิดเปลี่ยนโลก, ร่วมฉลองปีสากลแห่งตารางธาตุกับนิทรรศการมหัศจรรย์ เมืองแห่งธาตุ, เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกว่า 1,000 ตัวอย่างในนิทรรศการพินิจ พิพิธ-พันธุ์ ที่ถอดแบบมาจาก

สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน,จากพลาสติกสารพัดประโยชน์..ทำไมจึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมมาร่วมคันหาผู้ร้ายตัวจริงได้ในนิทรรศการพลาสติกพลิกโลก และการเปิดตัวกิจกรรมต้นแบบ SPIKE TM Prime ด้าน STEAM Education ครั้งแรกในเมืองไทย นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การประกวดแข่งขัน การประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เช่นการประชุมใหญ่ของ InterAcademy Partnership Science Education Programme (AP SEP) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 22 สิงหาคม เป็นต้น

 295,762 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *