อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า 400 ผลงาน จัดแสดงใจกลางสยามพารากอนในงาน TechnoMart 2022 รูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

         วันที่ 30 สิงหาคม 2565 : นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จจากความร่วมมือในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในหลากหลายสาขา โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี

          นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะของแหล่งทุนของโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานประโยชน์เพื่อวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. ได้มีพันธกิจในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีขึ้นในประเทศ จากเดิมที่เคยพึ่งพากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ในกลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยขีดความสามารถของนักวิชาการ นักวิจัยภายในประเทศ มีความทัดเทียมกับต่างประเทศมากขึ้น หรือในเชิงการแข่งขันในระดับนานาชาติ ประเทศไทยมีหน่วยงานภาควิชาการที่มีขีดความสามารถในระดับที่แข่งขันได้หลายแห่ง และความสำเร็จของการพัฒนาผลงานทั้ง 6 ผลงาน ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมเครื่องจักรกลไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นลักษณะความร่วมมือแบบ 3 ส่วนงานหรือที่เราเรียกว่า ไตรภาคี มีหน่วยงานซึ่งรับดำเนินโครงการ หน่วยงานบริหารจัดการและแรงทุน โดยมีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อวัตถุประสงค์คือต้องการขยายผลสู่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ และเครื่องจักรต้นแบบที่นำมาแถลงข่าวในครั้งนี้ จำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย 1) เครื่องต้นแบบ 3D Bin picking 2) เครื่องปอกและหั่นมะม่วงเบา 3) ระบบสร้างน้ำโอโซนเข้มข้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค 4) ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 5) เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น และ 6) เครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน โดยผลงานเหล่านี้คือความสำเร็จจากความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วน ในการพัฒนาเครื่องจักรและมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. โทรศัพท์ 0 2333 3924/ 0 2333 3949/ 0 2333 3956 โทรสาร 0 2333 3932 e-mail: machine@mhesi.go.th

 3,785 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *