กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT”

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องควบคุมความตึงเทปแบบอัตโนมัติ”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups)#2

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน

ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งาน ณ บริษัท ก้าวแรก แดรี่ จำกัด  ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้ ”โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ” โดยผลงานนี้ถูกนำมาใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม และอุณหภูมิห้องแช่เย็นสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ที่บรรจุในถุงเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งจำหน่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (HACCP) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนก่อนจะบริโภคนมพาสเจอร์ไรซ์ของบริษัท ก้าวหน้า แดรี่ จำกัด  ช่วยลดอัตราของเสียผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์จากเดิมที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนการทำงานในระหว่างการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์แบบ Real Time และมีการ แจ้งเตือน (Alarm) หากอุณภูมิการพาสเจอร์ไรซ์และการเก็บรักษาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผ่าน Application Line บนโทรศัพท์มือถือ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตไม่จำเป็นต้องอยู่เฝ้าหน้างานตลอดเวลา และมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของการผลิตผ่านระบบคลาวด์ (Cloud)  ทำให้ผู้ผลิตสามารถเรียกดูข้อมูลการผลิตย้อนหลังได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการของการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์นั้นเกิดปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้บริโภค และยังสามารถนำผลงานนี้มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์หรืออุตสาหกรรมพาสเจอร์ไรซ์ผลิตผลการเกษตรอื่นๆ ได้ด้วย

 3,272 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *