ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups)#2

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2

โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups : NBS)#2

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์
2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559)
2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 2 คน 
3. สมาชิกในทีมควรมีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายรูป ตัดต่อววีดีโอหรือการขายของออนไลน์        
4. มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์
5. ทีมมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หรือนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นนำมาขายได้
6. สามารถวางแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ปีนับ จากวันเริ่มโครงการ
7. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 ทีม ต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินภาคปฏิบัติ จากทีมวิทยากร หากมีการยกเลิกระหว่างเข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ทางโครงการฯ จะหาทีมใหม่เพื่อมาทดแทนและต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน
Step 1
1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์ (ฺBasic Business Course)  ออนไลน์ จำนวน 15 ชั่วโมง
2. Work Shop เพื่อให้แต่ละทีมส่งผลงาน
3. สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความพร้อมผ่านเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 100 ทีม (200 คน)

Step 2
1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์ (ฺAdvance Business Course)
2. ฝึกปฏิบัติจริงด้านการขายของออนไลน์

Step 3
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ติดตามและประเมินผล

>>>สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิ๊ก<<< 

>เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

>ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านทางเว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th

>ติดตามข่าวสาร โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups : NBS)   ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.facebook.com/Local-Business-Startup-113059107713553

>>>โปรดอ่านคู่มือการสมัคร<<<

 4,331 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *