การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รอบแชมป์ชิงแชมป์ ภายในงาน Lanna Expo 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกจากสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคทั้ง 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้)

จัดประชุม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
27/09/2020
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29/09/2020

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รอบแชมป์ชิงแชมป์ ภายในงาน Lanna Expo 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกจากสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคทั้ง 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้


1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้าย V.2 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องกะเทาะเปลือกและขัดแยกขนาดกุ้งแห้ง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องบริการหัวฉีดแก๊สโซลีน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่อง 3D Print แบบหัวฉีดคู่ วิทยาลัยเทคนิคมินบุรี

6) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องทำความสะอาดเชื้อราบนแผ่นยางพาราดิบ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

7) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องสแกนอุณหภูมิด้วยใบหน้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

8) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางวนิดา บุญนาคค้า ได้กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงฝีมือ ผลงาน ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ประกอบการได้มีโอกาสสนับสนุนต่อยอดผลงานดีๆ ไปสู่เชิงการค้าในโอกาสต่อไป เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนของชาติ

 4,567 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *