จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รอบแชมป์ชิงแชมป์ ภายในงาน Lanna Expo 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกจากสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคทั้ง 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้)
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว.อว. บรรยายพิเศษให้นักศึกษา ป.เอก ม.กรุงเทพธนบุรี ผลักดันการสร้างนวัตกรรมวิจัย แบบ NEW NORMAL ย้ำงานวิจัยที่ดีต้องมี PASSION

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับ ผู้ประกอบการผ้าทอล้านนาจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหลักสูตรการออกแบบสร้างเสื้อผ้าลำลองสตรี จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1. หลักการออกแบบและสร้างเสื้อแม่แบบ,เครื่องมืออุปกรณ์ การสร้างแบบและตัดเย็บ 2. เทคนิคและวิธีการตัดเย็บ การสร้างแม่แบบ 3. หลักการออกแบบคอเสื้อ/ปกเสื้อ 4. การสร้างคอเสื้อ/ปกเสื้อ และ 5. เทคนิควิธีการตัดเย็บตัดเสื้อผ้า โดยมี อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ อาจารย์จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรสอนและสาธิตแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้

 5,216 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *