ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเช้า วันที่ 1 กันยายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภายในกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

(วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการนำเสนอการดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในแต่ล่ะภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง และเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา Show and Share Success Case ซึ่งเป็นกิจกรรมยกตัวอย่างการบูรณาการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

 1,763 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *