ประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเช้า วันที่ 1 กันยายน 2563

ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา
29/08/2020
ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
09/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ได้ร่วมติดตาม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ในการเข้าร่วมประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเช้า วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือถึงกรอบแนวทางในการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ ด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ด้วยการนำองค์ความรู้ ด้าน วทน. ต่างๆ ที่สอดคล้องและสอดรับกับบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน มาเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร และในช่วงบ่าย ได้เข้าประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองอธิการบดีและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ด้าน วทน. ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้ากับ มรภ. เชียงรายในฐานะเครือข่ายทางการอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและให้เกิดการบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่าง สป.อว. หน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการศึกษา ของ อว.ในพื้นที่ต่อไป

 47,607 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *