ประชุม Retreat เตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภายในพร้อมบทบาทภารกิจและอัตรากำลังบุคลากร จากเดิมไปเป็นชื่อ “กองส่งเสริมและประสานเพื่อใช้ประโยชน์ทางววน.”

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

(8 สิงหาคม 2563) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว.) จัดประชุม Retreat เตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภายในพร้อมบทบาทภารกิจและอัตรากำลังบุคลากร จากเดิมไปเป็นชื่อ “กองส่งเสริมและประสานเพื่อใช้ประโยชน์ทางววน.” ซึ่งเป็นการรวมภารกิจของสำนักส่งเสริมฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และภารกิจบางส่วนจาก สกอ.เดิม ได้แก่ UBI, COE และเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย มารวมกัน
โดยโครงสร้างของกองใหม่ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ได้แก่

กลุ่มยุทธศาสตร์ส่วเสริมการใช้ประโยชน์ ววน.
กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มเครือข่าย อว.ภูมิภาค
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว.
เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 903 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *