ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ประชุม Retreat เตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภายในพร้อมบทบาทภารกิจและอัตรากำลังบุคลากร จากเดิมไปเป็นชื่อ “กองส่งเสริมและประสานเพื่อใช้ประโยชน์ทางววน.”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ให้การต้อนรับ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (ภาคเหนือ) : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศวภ.1 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เข้าพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ และผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานเครือข่าย อว. ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (ภาคเหนือ) : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 721 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *