ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

จัดกิจกรรมเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑) ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ โดยมีคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1.โครงการหมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. โครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ปีที่ 2
3. โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองสุวรรณ ปีที่ 3
4. โครงการหมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย บ้านหล่ายห้วย


เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 329 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *