ตารางภาพรวมการจัดกิจกรรม อว. ภายในงานเกษตรแม่โจ้ “จากภูผา สู่มหานที”