ข่าวภาระกิจสำนัก

 337 total views

1 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนา : การพัฒนาเครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง ผู้พัฒนา : นายธวัชชัย อาทรกิจ บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปี 2565 ที่สร้างประกอบชิ้นส่วน […]

2 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนา : เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดกึ่งอัตโนมัติ ผู้พัฒนาโดย : นายวิรุณ โมนะตระกูล และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2565 ที่สร้างประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรเรียบร้อยแ […]

3 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องจักร โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของภาคผลิตและบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนา : เครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื้นที่ผู้พัฒนา : ว่าทีร้อยตี เจตนพรัตน์ สมผิว บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด หลักการทำงานของเครื่อง : การออกแบบเป็นการดัดแปลง ให้ใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศ โดยประสิทธิภาพมีความแม่นยำและสามารถหยิบชิ้นงานได้หลากหลาย และมีต้นทุนในการดูแลรัก […]

5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนา : เครื่องล้าง – หั่นมะระขี้นกเพื่อ […]