ข่าวภาระกิจสำนัก

 2,379 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องควบคุมความตึงเทปแบบอัตโนมัติ”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องควบคุมความตึงเทปแบบอัตโนมัติ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ซีเอชดับบลิว ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งานให้แก่ บริษัท นีโอ อินเตอ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งาน ณ […]

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups)#2

โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups : NBS)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. […]

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิ […]