ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,659 total views

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมิน ติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโครงการผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภู […]

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน สร้างต้นแบบโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอค เพื่อการผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้งานจริงในระบบขนส่งสาธารณะ

 23 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด และสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกร […]

การจัดประชุมตัวชี้วัดสำนัก ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน

  1.แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561.docx 2.ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน.doc  85,854 total views

กระทรวงวิทย์ ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

งานแถลงข่าว เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแถลงข่าว “โคร […]