กระทรวงวิทย์ ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

งานแถลงข่าว เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแถลงข่าว “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปี 2561” ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ

                                                                          

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสิ่งทอสู่ผู้ประกอบการชุมชน OTOP และ SMEs ใน 10 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากล ครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 กลุ่ม 500 ราย 100 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และจะมีการนำผลงานจากโครงการมาจัดแสดงในเดือนกันยายน 2561  โดยคาดหวังว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 20% และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 10%

 

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า “กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำนวัตกรรม Color ID labeling ซึ่งจะช่วยให้ทราบที่มาของสีย้อมธรรมชาติ และการยกระดับผ้าฝ้ายเข็นมือและผ้าไหมพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติของไทยที่สวยงาม ให้เทียบเท่ากับ ผ้า brand ระดับโลก เช่น D&G  โดยมีนักการตลาดซึ่งมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ American Paris Academy ดีไซน์เนอร์ระดับสากล และ Brand Manager จาก Club 21 มาเป็นที่ปรึกษาด้วย”

 

ด้าน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม เป็นโครงการภายใต้แนวคิด การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของจังหวัด ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบมาตรฐานสากลร่วมสมัย เพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่าง การยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนวัตกรรมให้เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างศักยภาพและความยั่งยืนให้กับสินค้าท้องถิ่นผลิตภัณฑ์โอทอปและพร้อมก้าวไปสู่เวทีโลกต่อไป

 

สำหรับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำนวัตกรรมสิ่งทออัจฉริยะ วัสดุเส้นใยใหม่ Functional Textile และการย้อมสีจากดอกบัวแดงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต การถ่ายทอดความรู้ในการเลือกใช้วัสดุเส้นใยใหม่ๆ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น การตกแต่งสะท้อนน้ำ การเพิ่มกลิ่นหอม ผ้าป้องกันรังสียูวี ผ้าที่ซักล้างสิ่งสกปรกออกง่าย ผ้าที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เช่น ความคงทนของสี การเลือกใช้สีและสารเคมีในการย้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการออกแบบการเลือกใช้เทรนด์สีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่างและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนวัตกรรมให้เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผ้าทออีสาน แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความสำคัญของผ้าทอให้คงอยู่กับวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 493 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *